Skissblock

 

Skissblock Norrstigen  

Skissblock med vita blanka sidor, omslaget med mönstret Norrstigen. 

Mönstret har fått sitt namn efter Norrstigen som var den gamla landsvägen efter Norrlandskusten, föregångaren till E4. Den gick från Torneå i norr ner till Gävle. “Jag tänker på alla strapatsrika resor längs vägen med häst och vagn, långa partier genom skogar och troligen fick man uppleva både mygginvasion och björnfrossa”. Norrstigen var på medeltiden en ridväg. Under seklerna förbättrades den bitvis, och på 1600-talet fick den status som landsväg. Spår efter den gamla vägen finns kvar på många ställen - kurviga småvägar, igenväxta skogsvägar och gamla milstolpar.

Storlek: A5 format

Färger: Blå 

Design: Kajsa Nilsson Kajsaform